POLITIKA PRIVATNOSTI

 Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internetske stranice, odnosno putem naših internetskih stranica, internetskih trgovina ili putem naših mobilnih aplikacija (u nastavku teksta: usluge; internetske usluge). Zato vas molimo da pročitate kako društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION, d.o.o. (u nastavku: društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION) obrađuje vaše osobne podatke.

 Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo osobne podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti glede upravljanja postavkama vaše privatnosti te vaša prava u vezi sa osobnim podatcima.

 Politika privatnosti društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION sukladna je Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku ovakvih podataka te o poništenju Direktive 95/46/ES (u nastavku Opća uredba o zaštitu osobnih podataka) i zakonodavstvom Republike Hrvatske te obuhvaća sljedeće informacije:

 1. kontaktne informacije društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
 2. pravne podloge i svrhe obrade osobnih podataka,
 3. vrste osobnih podataka koje prikupljamo,
 4. upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
 5. upravljanje postavkama korisničkog računa,
 6. omogućavanje osobnih podataka,
 7. rokove pohrane osobnih podataka,
 8. zaštitu osobnih podataka,
 9. prava pojedinaca u vezi s osobnim podatcima, uključivo s pravom na žalbu,
 10.  izmjene politike privatnosti

 

 1. UPRAVITELJ i KONTAKT

 Upravitelj osobnih podataka je društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION, d.o.o., dr. Franje Tuđmana 4, 32236 Ilok (u nastavku: društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION).

 Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših osobnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima, odgovorit će vam odgovorna osoba i/ili ovlaštena osoba za zaštitu podataka u društvu GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION. Kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION ili putem elektroničke pošte info@prosportshop.hr.

 

 1. PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION prikuplja, bilježi, pohranjuje, šalje i na druge načine obrađuje osobne podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih podloga i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.

 

2.1.         Obrada na temelju ugovora – svrhe

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obrađuje osobne podatke za ostvarivanje prava i obveza iz sklopljenih ugovora, i to:

 1. )                 ugovora o prodaji/kupnji proizvoda –omogućene osobne podatke kupaca u internetskim trgovinama na adresiprosportshop.hr(bez obzira na registraciju);
 2. )               ugovora o korištenju internetskih ili mobilnih usluga – osobne podatke naručitelja usluga (npr. registracija korisničkog računa u  internetskoj trgovini).

 

U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhe identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (iako je ugovor o prodaji proizvoda između društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION i kupca u internetskoj trgovini sklopljena u trenutku kada društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION kupcu pošalje elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (»narudžba otpremljena/pripremljena za preuzimanje«), smatra se da su osobni podatci u tom slučaju poslani na temelju ugovornog pravnog temelja i u svrhe sklapanja ugovora), za komunikaciju s vama  (obavješćivanje o izmijenim općim uvjetima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.), za osiguravanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih poteškoća), a u slučaju kupnje sa svrhom izvedbe narudžbe (dobava, dostava proizvoda, izdavanje računa, rješavanje eventualnih zahtjeva kupca (reklamacije, garancije)), slanje obavijesti pojedincima u vezi s izvedbom narudžbi i eventualne druge svrhe koji su potrebni za izvedbu narudžbe, za spremanje povijesti kupnje (samo registrirani korisnici), za provođenje eventualnih postupaka naplate te za vlastite računovodstvene i porezne potrebe.

 

2.2.         Obrada na temelju zakonskih obveza –svrhe

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION osobne podatke obrađuje na temelju zakonskih obveza koji vrijede za društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION (npr. posebice poreznih propisa, pohrana računa, pohrana podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

 

2.3.         Obrada na temelju zakonskih interesa –svrhe

 Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION osobne podatke može obrađivati na temelju zakonskih interesa prema kojima nastoji društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojega se odnose osobni podatci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Kada se radi o daljnjoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obavlja procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Ovakvo daljnje korištenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku primjerice predstavlja zakonsku upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION. Kao dodatna mjera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju zakonskog interesa društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION može obrađivati podatke u nužno potrebnom i razmjernom opsegu za osiguravanje djelovanja internetskih usluga posebice sa svrhom sprečavanja neovlaštenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamjernih kodova, sprečavanje prijevara, odn. drugih zloporaba internetskih stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internetskim uslugama.

 Na temelju zakonskih interesa društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION može obrađivati vaše osobne podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloporaba, ostvarivanja zahtjeva ili obrane od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima.

 

2.4.         Obrada na temelju suglasnosti (privole) – svrhe

 Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obrađuje osobne podatke na temelju suglasnosti za obradu osobnih podataka koje pojedinac preda društvu za sljedeće svrhe:

 1. )                 za svrhe neposrednog marketinga – primanja obavijesti. Obavijesti sadrže aktualne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje upravitelja i njegovih poslovnih partnera, pozive na sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima i korisne savjete, novosti i podsjetnike iz svijeta sporta i zdravog stila života;
 2. )               za provođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca te za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;
 3. )              za svrhe sudjelovanja u nagradnim igrama.

 

S obzirom na omogućene osobne podatke obavijesti i prilagođene ponude možete primati putem SMS, MMS na poslani broj telefona, elektroničkom poštom na poslanu e-adresu, odn. u tiskanom obliku na poslanu adresu.

Svoju suglasnost možete bilo kada opozvati, odn. izmijeniti na jednak način kao što je suglasnost bila predana; klikom na gumb ‘odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahtjeva za opoziv suglasnosti za određene svrhe na adresu info@prosportshop.hr.

Budući da suglasnost uključuje neposredni marketing na temelju profila pojedinca, društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION može provoditi klasificiranje pojedinaca u segmente na temelju korištenja internetskih stranica društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION za svrhe prilagođenih ponuda usluga i proizvoda.

 

 1. OSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION o vam prikuplja različite podatke, uključivo sa osobnim podatcima s kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identificirati), ukoliko se vi ili drugi odluče dijeliti ove osobne podatke s društvom GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION. Podatke primamo na više načina, uključivo s kupovanjem, u internetskoj trgovini, prijavom na e-obavijesti (neposredni marketing), registracijom korisničkog računa.. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION prikuplja podatke o vašem korištenju usluga koje pružamo.

 

Osobni podatci koje prikupljamo:

 1. )                 osnovni osobni podatci kao što su ime i prezime, datum rođenja, elektronička adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), broj telefona i zaporka za osiguravanje zaštite i korištenja naših usluga;
 2. )               podatci o korisničkom računu internetske trgovi, kada se odlučite za slanje vaših podataka putem mobilne aplikacije, osim osnovnih osobnih podatakakoje nam šaljete prilikom registracije, prikupljamo i osobne podatke kao što su sadržaji i podatci (informacije) koje prenesete na korisnički račun ili objavite, šaljete, omogućavate ili na drugi način dijelite korištenjem mobilne aplikacije (npr. sliku, slanje sportskih interesa, događaji, slike, komentari i sl.);
 3. )              podatke o kupnji i načinu plaćanja, pri čemu se su slučaju plaćanja u internetskoj trgovini korištenjem kreditne kartice sadržaj podataka kartice ne sprema u zbirkama podataka društva INTERSPORT;
 4. )             društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION vam omogućuje registraciju u aplikaciju Intersport Aktiv korištenjem korisničkih računa koje kreirate kod trećih osobakao što je npr. Facebook ili Google. Ovakvom registracijom šaljete podatke o vašoj adresi elektroničke pošte, odnosno vašem Facebook računu (ukoliko se registrirate putem Facebook računa, prikupljamo samo podatke navedene u javnom profilu kao što su ime i prezime, elektronička pošta, ID broj vašeg korisničkog računa i profilnu sliku vašeg korisničkog računa), pri čemu na vašu želju (»checkbox«) uvozimo vaše kontakte s privolom pristupa do usluga trećih osoba (npr. iz računa vaše elektroničke pošte, odnosno vašeg Facebook računa); Upravitelj ovih podataka i informacija su treće osobe, koje nam ih šalju na temelju njihove politike privatnosti. U načelu, sami možemo upravljati s podatcima i informacijama koje dobijemo od trećih osoba (npr. društvene mreže) korištenjem postavki privatnosti u postavkama korisničkog računa kod trećih osoba.
 5. )               Podatci koje prikupljamo putem mobilne aplikacije mogu biti i (1) lokacijski podatci korištenjem GPS (ali podatke o lokacijama ne spremamo) pri čemu se možete odlučiti za isključivanje prikupljanja podataka putem geolokacije što može onemogućiti pojedine funkcionalnosti aplikacije koje koriste ove podatke (npr. dijeljenje podataka o lokaciji); (2) podatci o vašem uređaju putem kojega pristupate do mobilne aplikacije (tip uređaja, operacijski sistem), (3) IP adresa i (4) informacije o korištenju mobilne aplikacije;
 6. )             prikupljamo tehničke informacijevašeg preglednika, računala ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION.

 

 1. KOLAČIĆI I SRODNE TEHNOLOGIJE

Kada koristite naše internetske usluge na vaše se računalo instaliraju kolačići. Općenito, kolačići i srodne tehnologije djeluju tako da se u preglednik ili uređaj dodijeli jedinstven broj koji nema nikakvog značenja izvan društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION.

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je specifičan za vaše korištenje.

 Popis kolačića koje koristi internetska stranica možete pronaći na ovoj poveznici.

Za upravljanje prikupljanja informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti postavke u vašem pregledniku ili mobilnom uređaju. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION se obvezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internetskog preglednika. Odbijanje kolačića može prouzročiti da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti na raspolaganju.

 

 1. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU

 

5.1.         Ažuriranja korisničkog računa

Pojedinac je dužan poslati točne i potpune podatke. Svoje eventualne izmjene osobnih podataka u korisničkom računu internetske trgovine ili mobilne aplikacije registrirani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odn. izmijeniti u postavkama korisničko računa.

 

5.2.         Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internetske trgovine ili mobilne aplikacije to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u vašem korisničkom računu (sukladno uputama na internetskoj stranici koje se povremeno ažuriraju) slanjem zahtjeva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon primitka pisanog zahtjeva pojedinca i dokaza o njegovoj istovjetnosti.

Zatvaranje korisničkog računa internetske trgovine ne znači opoziv suglasnosti (odjavu) od primanja obavijesti i neposrednog marketinga.

Uzmite u obzir činjenicu da neke osobne podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smijemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreznog prava i pohranjujemo ih 10 godina od izvedbe narudžbe, odnosno rješavanja reklamacije ili povrata proizvoda.

Istovremeno morate biti svjesni da vaše objave iz vremena aktivnog  korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

 

 1. OMOGUĆAVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

6.1.         Ugovorni obrađivači

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION može vaše osobne podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Ugovorni obrađivači imaju pristup samo do onih osobnih podataka koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja ovih zadataka u naše ime i ne smiju ih koristiti ni za kakve druge svrhe. Ugovorni obrađivači dužni su zaštiti vaše osobne podatke.

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION može surađivati s ugovornim obrađivačima koji za nas obrađuju  statističke podatke o tome kako koristite naše usluge sa svrhom oglašavanja usluga, odn. za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu Ovakvi obrađivači raspolažu samo sa anonimiziranim podatcima.

 

6.2.         Javno dostupne informacije

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao primjerice podatci koje pošaljete ili dijelite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internetskoj trgovini, odn. društvenim mrežama i sl.

 

6.3.         Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

Vaše osobne podatke možemo uz vašu privolu dijeliti s aplikacijama trećih osoba ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun). GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION nije odgovoran za to što treće osobe čine s vašim podatcima zato se morate uvjeriti da vjerujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smjernice za zaštitu osobnih podataka.

Na internetskim mjestima društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION postoje poveznice do internetskih mjesta koja nisu pod nadzorom društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION. Posjetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION nema sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ove internetske stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše osobne podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti da se upoznate s načinom obrade vaših osobnih podataka na internetskim mjestima trećih osoba koje posjećujete.

 

6.4.         Zajednički upravitelji

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima s kojima nastupamo u ulozi zajedničkog upravitelja koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše osobne podatke (npr. primjer nagradne igre u suradnji s dobavljačima).

 

6.5.         Univerzalno pravno nasljedstvo

U slučaju udruživanja ili ako se društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION uključi u poslovno udruživanje, podjelu ili dođe do prijenosa djelatnosti na treću osobu, vaše osobne podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana s preuzimanjem društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION.

 

6.6.         Javna tijela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na razdoblje pohrane osobnih podataka prema Politici privatnosti, vaše osobne podatke možemo pohraniti na duže razdoblje i slati ih trećim osobama kao što su policija, tužiteljstvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar Republike Hrvatske ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zahtijeva na temelju zakona, uključivo za svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. Vaše osobne podatke možemo omogućiti državnim tijelima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

 

6.7.         Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korištenja internetskih usluga izvan država članica  EU radi osiguravanja internetskih usluga poslani se podatci mogu prenositi, pohranjivati ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka propisuje drukčije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. S korištenjem usluga u državama izvan EU suglasni se da se osobni podatci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION inače samostalno vaše osobne podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

 

 1. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze.

Osobni podatci povezani s vašim korisničkim računom pohranjuju se do zatvaranja računa pri čemu se podatci vezani uz kupnju koju je korisnik realizirao u internetskoj trgovini pohranjuju. Zatvaranje korisničkog računa možete provesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamolite za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših osobnih podataka može trajati do 10 radnih dana od potpunog zahtjeva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprječavanje prijevara, za naplatu dugova, rješavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tijela, ostvarivanja uvjeta korištenja usluga i donošenja drugih mjera koje dopušta zakon. Podatci koje zadržimo bit će obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti.

Podatci u vezi s plaćanjem kupovnine u internetskoj trgovini i njome povezani kontaktni podatci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obveza čuvati do potpune naplate usluga, odn. do eventualnog  isteka roka zastare u vezi s pojedinom tražbinom, koja po zakonu može iznositi do pet godina. U skladu s poreznim propisima izdani računi čuvaju se još 10 godina nakon isteka godine u kojoj je izdan račun.

Osobne podatke koji su dobiveni na temelju suglasnosti čuvamo sve do opoziva suglasnosti, ali najviše 5 godina.

Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili neki drugi način obrađeni možemo anonimizirati i spojiti s drugim podatcima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobivanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION kao što je primjerice statistika korištenja usluga koje pružamo. Ovi osobni podatci su anonimizirani i ne omogućuju povezivanje s pojedincem kojega bi se moglo odrediti.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Provodimo više tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje zaštite osobnih podataka tijekom prikupljanja, prijenosa i pohranjivanja. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION nastoji prikladno zaštititi vaše osobne podatke ali ne jamči potpunu sigurnost osobnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje  vaših osobnih podataka ili informacija o vama. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION poštuje opće prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija tijekom prijenosa kao i poslije primitka, ali niti jedan način elektronskog prijenosa ili pohrane nije 100% siguran te zato ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost. Društvo  GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje osobnih podataka i podataka kreditnih kartica. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION surađuje s poduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših osobnih podataka. Poslužitelji društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION dodatno su zaštićeni promjenom vatrozida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka.

Za zaštitu podataka odgovoran je korisnik s odgovarajućim osiguravanjem zaštite svog mobilnog uređaja ili računala kao i sa zaštitom korisničkog imena, zaporke te odgovarajućom programskom opremom (antivirusnom) zaštitom vašeg elektroničkog uređaja. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mjera kod sprečavanja neovlaštenog pristupa do vaših osobnih podataka, morate biti svjesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg preglednika. Koristite preglednik koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija prije nego pošaljete vaše osobne podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite preglednik koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prijenos osobnih podataka može biti rizičan.

Većina preglednika omogućava obavješćivanje ukoliko se nalazite na internetskoj stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. Društvo INTERSPORT vam preporuča da omogućite ove funkcije vašeg preglednika čime ćete pripomoći sigurnosti vaših osobnih podataka. Također možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internetske adrese započinju s https:// umjesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vez koji koristi vaš preglednik (obično je to simbol brave na početku internetske adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s poslužiteljem. Molimo vas da istovremeno provjerite detalje (valjanost) sigurnosnog certifikata internetskog mjesta gdje se nalazite.

Ograničenje odgovornosti. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obvezuje se na zaštitu osobnih podataka i informacija o vama ali nikakve veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može jamčiti potpunu zaštitu podataka koje nam omogućujete. Vaše osobne podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.

 

 1. PRAVA POJEDINACA

Društvo INTERSPORT osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose osobni podatci. Zahtjevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektroničku adresu info@prosportshop.hr ili poštom na adresu GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION, d.o.o., dr. Franje Tuđmana 4, 32236 Ilok. Pojedinac je dužan uz zahtjev koji nije poslan s e-adrese registriranog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION na vaš će zahtjev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s osobnim podatcima ima sljedeća prava:

 

9.1.         Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION potvrdi obrađuju li se podatci u vezi s njime, te ako se obrađuju, omogući pristup do osobnih podataka te da mu da informacije u vezi s obradom njegovih osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima, kojima su bili il će im biti poslani osobni podatci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

 

9.2.         Pravo na ispravak

Pojedinac može bilo kada zahtijeva da mu društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION omogući ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s njime i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Registrirani korisnici to mogu učiniti preko postavki svojega korisničkog računa u internetskoj trgovini.

 

9.3.         Pravo na brisanje

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo za zaborav).

 

9.4.         Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION omogući pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Registrirani korisnici internetskih usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih osobnih podataka možde neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

 

9.5.         Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION omogući da osobne podatke u strukturiranoj, opće korištenoj i strojno čitljivom obliku pošalje pojedincu ili prenijeti na upravitelja po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedivo) pod uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

 

9.6.         Pravo na prigovor

U slučaju da društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION obrađuje osobne podatke na temelju zakonskih interesa društva GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION, kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION prestati će obrađivati ove osobne podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz pravnih razloga.

Prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe neposrednog marketinga može se izvesti i s opozivom suglasnosti za primanje obavijesti tako da klikom na gumb ‘odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke, odn. da prati upute u svakodobno poslanoj obavijesti.

 

9.7.         Opoziv suglasnosti

Pojedinac može bilo kada opozvati suglasnost, u slučajevima kada je dao suglasnost za pojedinu svrhu obrade vaših osobnih podataka.

Registrirani korisnici mogu opoziv suglasnosti provesti u postavkama korisničkog računa.

Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koje se provodilo do njezina opoziva.

 

9.8.         Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Informacijskom opunomoćeniku Republike Hrvatske ukoliko smatra da se njegovi osobni podatci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na internetskoj stranici nadzornog tijela.

 

 1. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo GLOBAL SPORTS DISTRIBUTION si pridržava pravo na izmjenu politike privatnosti i zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka. Molimo vas da ju povremeno pregledate.

O svim izmjenama glede obrade vaših osobnih podataka i/ili izmjene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Također, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internetskim stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

Ukoliko niste suglasni s politikom privatnosti molimo vas da prestanete s korištenjem naših internetskih usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odn. opozovete predane suglasnosti.